Sagt om

Vi utvärderade vår första föreläsning enligt two stars and a wish och fick bland annat den här feedbacken:

”Trevlig kväll, med positiv energi, bra tempo. En energigivare i vintermörkret.”

”Väldigt bra framfört, var trött när jag kom och pigg när jag gick – jag blev väldigt inspirerad av denna kväll.”

”Många bra och konkreta exempel på hur man kan använda de olika digitala verktygen i klassrumssituationen.”

”Bra att vi både fick teori och praktik.”

”Bra att ni utgick från styrdokumenten, det gör att fokus blir på lärande mer än på själva verktygen. Jag tror det är vägen att gå om vi ska övertyga andra än ”early adopters”.”

”Att lära sig genom att testa själv och tillsammans, våga pröva här och nu! Det gjorde föreläsningen mer till en workshop och vi fick själv känna på verktygen.”

”De interaktiva övningarna.”

”Bra att ni fick med alternativ om man inte är på en 1-till-1 skola.”

Önskningar:

”Man hade kunnat haft en längre kurs/föreläsning. Jag går gärna på fler.”

”Att den är lite längre samt att det finns möjlighet att gå en uppföljning.”

”Vill ha mer av detta, gärna som en workshop där man kan testa ännu mer praktiskt hur man gör.”

”Att elevernas lärande gynnas av digitala verktyg och ska utbildas mot en digital verklighet tror jag många är överens om. Men hur övertygar vi lärarna att testa? Ni får gärna ta med ännu mer hur lärarnas arbetsbörda kan underlättas genom att använda digitala verktyg.”

Annonser