Verktyg

De här olika digitala verktygen/apparna pratade vi om under vår senaste föreläsning:

Slumpa namn och/eller skapa grupper – korta.nu/namnslumpare och/eller Teacher’s Pick.

Sätt en timer så att eleverna vet hur lång tid de har på sig  – Online Stop Watch.

Bildresultat för post it app

Många lärare låter eleverna skriva på lappar för att sedan sätta upp dem så att alla kan ta del av varandras tankar och idéer, tex så som Camilla visade med  riktiga Post-it-lappar som man skannar av med appen Post-it Plus. Vill man fortsätta med det upplägget men via digitala ”lappar” är Padlet ett utmärkt och användarvänligt verktyg att använda då det fungerar ungefär som en kollaborativ digital anslagstavla. Perfekt att tex ha som backchannel i klassrummet, för brainstorming, entrance/exit tickets, samla ihop länkar, bilder etc. Läs mer om Padlet på Patricias blogg ->

mentimeter

Mentimeter är ett digitalt responssystem som kan användas för omröstning, utvärdering och återkoppling. Det kan även tydligt bidra till att synliggöra för eleverna att de faktiskt lär sig. Prova att ge eleverna en fråga kopplad till något ni gått igenom och se vilket alternativ som får flest röster. På så vis kan ni tillsammans avgöra om ni behöver repetera eller om ni är redo för att gå vidare. Skapa ett konto här!

socrative

Socrative är, jämfört med Mentimeter, ett lite mer avancerat digitalt responssystem där man även, om man vill, kan få reda på vem som lämnat vilket svar. Med hjälp av Socrative kan man som lärare välja om man vill ställa en fråga muntligt som eleverna besvarar via sina enheter (mobil, dator eller surfplatta) eller om man vill att de ska göra en hel quiz med flervalsfrågor under eller efter lektionen. Läs mer om Socrative på Patricias blogg ->

kahoot

Kahoot är ett digitalt spelbaserat responssystem. Skapa konto på getkahoot.com och lotsa eleverna till kahoot.it när det är dags att spela. Det webbaserade verktyget används av många lärare idag för att öka elevaktiviteten och för att stämma av och synliggöra vad eleverna har lärt sig. Du kanske har någon tipspromenad, quiz eller frågesport som du brukar använda mer analogt med eleverna? Prova att lägga in frågorna (och svarsalternativen plus det rätta svaret/svaren) i Kahoot och låt eleverna svara antingen individuellt via sina egna enheter eller i par eller smågrupper. Läs mer om Kahoot på Patricias blogg ->

quizlet

Quizlet Tidigare har eleverna mest använt Quizlet för att öva ord och begrepp genom att antingen man som lärare förser dem med ordlistor (sk sets) eller att de skapar egna och övar via dem. Nu kan man även spela i klassrummet – lagvis! Eleverna automatiskt indelade i lag (man måste vara minst 6 stycken som spelar), sätter sig tillsammans och får hjälpa varandra att svara rätt på frågorna. Suveränt för att höja lagandan, vikänslan och elevaktiviteten! Läs mer om Quizlet på Patricias blogg ->

Relaterad bild

Plickers – responssystem på papper! Läs Camillas recension av Plickers på Skolappar!

Mini-whiteboards

Explain Everything – läs recension på Skolappar HÄR! Camilla nämnde även Zen Brush som ett enklare alternativ för att använda iPaden som en whiteboard.

whiteboard

Whiteboard.fi är ett bra webbaserat alternativ för alla lärare som (i en 1-till-1-miljö) använder sig av mini-whiteboards för att öka elevaktiviteten i klassrummet genom att låta alla elever svara på samma fråga. Eleverna kan antingen skriva eller rita sina svar och allas svar dyker upp på din skärm. Eleverna ser inte automatiskt varandras svar så välj om du vill visa elevernas svar på storbild eller om det räcker med att du ser dem. Ingen inloggning krävs, eleverna skriver in den kod du ger dem via whiteboard.fi. Du kan radera enstaka elevers tavlor eller alla på en gång så snart du vill ställa en ny fråga. Efter 120 minuters inaktivitet stängs rummet och allas svar raderas permanent.

Några spel vi nämnde:

Factor Samurailänk till iTunes

Elevspelelevspel.se

Nobel Prize Educational Gamesnobelprize.org/educational

Free Rice – freerice.com

Mot alla odds – motallaodds.org

Korta ner långa länkar via goo.gleller v1.se. För mer skräddarsydda URL:er kan man använda, bitly.com

En större länksamling med många fler förslag på digitala verktyg finns på Patricias hemsida!
Annonser